Handhaving ‘pakt’ de zwaksten

In juli diende een bewoner van de binnenstad een handhavingsverzoek in bij de gemeente met betrekking tot het drinken op straat. In het weekend lopen immers honderden toeristen met een biertje van ‘Appie’ dronken over de Wallen en zorgen voor overlast.  Het supermarkt bier kost ongeveer 20 procent van een biertje in een café en dat betekent dus flink wat omzetverlies voor de horeca.

De gemeente wees het handhavingsverzoek af omdat er al gehandhaafd werd. Opeens verschenen er berichten in de media over het ‘succesvol ‘handhaven van het bier drinken op straat door de gemeente.
De indiener van het handhavingsverzoek is tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek in bezwaar gegaan en diende daarnaast  een WOB verzoek in om meer zicht te krijgen op de handhavingsresultaten van de gemeente. De gemeente heeft inmiddels geantwoord op het WOB verzoek. Daaruit blijkt dat vooral ‘jacht’ is gemaakt op de daklozen die op straat een biertje drinken. Dat is vreemd omdat die groep niet de meeste overlast veroorzaken.
De gemeente pakt dus de overlast niet aan en doet ook niets aan het omzetverlies van de horeca. Het gaat hierbij om een zeer fors bedrag.
Hieronder het antwoord van de gemeente op het wob-verzoek.

Het WOB verzoek betrok ook nog andere vragen met betrekking tot de handhaving in de binnenstad. O.a. over de inzet.

Wat is een WOB verzoek

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bezwaar, wob-verzoek en raadsadres over niet voldoende handhaven alcoholverbod

vervolg op bericht van 28 juli

De gemeente wees een handhavingsverzoek met betrekking tot het alcoholverbod op de Wallen af. Heel opmerkelijk omdat het verbod in maart nog is aangescherpt. Volgens de gemeente wordt er al voldoende op het verbod gehandhaafd. Er zijn in twee maanden 177 boetes uitgedeeld.
Dat laatste is een druppel op een gloeiende plaat omdat in het weekend duizenden toeristen met een biertje van “Appie’ over de Wallen lopen en het alcoholverbod aan hun ‘dronken’  laars lappen…

De indiener van handhavingsverzoek is in bezwaar gegaan tegen het besluit, heeft daarnaast een WOB verzoek ingediend en een raadsadres. De wet openbaarheid van bestuur verplicht de gemeente om de gevraagde informatie te verstrekken.

Hieronder een kopie van het bezwaarschrift:

Beste mensen,

Hierbij maak ik formeel bezwaar tegen het besluit van de gemeente Amsterdam om mijn handhavingsverzoek betreffende alcoholverbod Wallen af te wijzen.

Zoals u zelf schrijft zijn bestuursorganen verplicht tot handhaving. Aan die verplichting voldoet de gemeente Amsterdam niet en uit uw besluit concludeer ik dat de gemeente Amsterdam ook niet van voornemens is om dat te doen. Dat besluit is dus in strijd met de wet.
Uw argument dat in twee maanden 177 boetes zijn opgelegd is niet van belang. Dat zelfde aantal boetes kunt u overigens in het weekend op vrijdag en zaterdagavond per uur opleggen. De straten op de Wallen zijn dan gevuld met drinkende en dronken toeristen.

U schrijft dat het handhaven van het alcoholverbod de aandacht heeft van de handhavers.  Dat is dus niet voldoende, men dient op te treden.

Bij de gemeente Amsterdam ontbreekt de wil om te handhaven gezien het feit dat er structureel te weinig handhavers worden ingezet. Dat is blijkbaar een bewuste politieke keuze die in strijd is met de wet. De wet is immers duidelijk, de gemeente dient te handhaven.

Een overheid die de wet aan haar laars lapt is een zeer slecht voorbeeld voor de burgers.

Hieronder de tekst van het WOB verzoek:

Beste mensen,

Onlangs heeft de gemeente besloten om mijn handhavingsverzoek betreffende het alcoholverbod op de Wallen af te wijzen.  (Uw kenmerk: 2017-016677d)

In de toelichting van het besluit staat dat de gemeente het verbod al handhaaft en dat er de laatste twee maanden 177 boetes zijn opgelegd.  Dat is een zeer laag aantal, want in het weekend kan de gemeente 177 boetes per uur opleggen als men dat wil.  Het betekent dus concreet dat de gemeente zeer  minimaal handhaaft.

In het kader van de WOB verzoek ik u mij schriftelijk te informeren over het volgende:

  • Exact tijdstippen wanneer de boetes zijn opgelegd
  • Exacte locaties waar de boetes zijn opgelegd
  • Aan hoeveel daklozen de boetes zijn opgelegd
  • Hoeveel van de boetes nog niet betaald zijn en hoeveel er als oninbaar vermoedelijk afgeschreven dienen te worden
  • De woonplaats van de beboete overtreders
  • De verslagen van de werkoverleggen van de handhavers in het centrum gedurende de periode 2016 en 2017.
  • De werkinstructies voor de handhavers welke actief zijn in het centrum gedurende de periode 2016 en 2017.
  • De dienstroosters van de handhavers op de Wallen vanaf 1 januari 2017 tot met 8 augustus 2017.
  • Inzage in de tijd dat een handhaver op straat actief is en op kantoor.
  • Overzicht van alle boetes opgelegd door handhavng vanaf 1 januari 2017 in het Wallen gebied.Bovenstaande informatie ga ik mogelijk  inbrengen in de bezwaar- en eventueel beroepsprocedure met betrekking tot de afwijzing van mijn handhavingsverzoek. Ik verzoek u dan ook om de informatie met spoed te verstrekken.

Indien aan dit verzoek, voor mij  kosten zijn verbonden dan verneem ik dat graag schriftelijk van u.

Hieronder de tekst van het raadsadres:

Geachte gemeenteraad van Amsterdam,

Onlangs heeft de gemeente besloten om mijn handhavingsverzoek betreffende het alcoholverbod op de Wallen af te wijzen.  (Uw kenmerk: 2017-016677d)
Dat is zeer vreemd want de gemeente heeft hiermee besloten om de wet niet na te leven. Tegen het besluit heb ik dan ook bezwaar aangetekend. Maar dat terzijde.

De gemeente Amsterdam heeft het alcoholverbod op de Wallen niet voor niets ingesteld. Iedereen weet dat dronken toeristen zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties. Daarnaast dumpen ze al die lege blikjes en flesje op straat en in de grachten.  De horeca loopt tienduizenden euro’s omzet mis doordat toeristen het bier bij de supermarkten kopen en het op straat nuttigen. “Appie’ op de Nieuwmarkt verkoopt in het weekend meer bier dan menig café op de Wallen. De ‘biermuur’ bij de vestiging op de Nieuwmarkt geeft dat duidelijk weer.

Het handhaven van het alcoholverbod is voor toeristen zeer vervelend, omdat ze natuurlijk niet weten dat het verboden is.  De borden die door de gemeente zijn geplaatst zijn onduidelijk.
Om wat vriendelijker te zijn voor onze toeristen, waarvan Amsterdam economisch gedeelte ook afhankelijk is, stel ik u voor om in de stad bijvoorbeeld spandoeken op te hangen dat het nuttigen van alcohol op straat verboden is en beboet zal worden. Dat kost natuurlijk wel geld, maar de overlast daalt en de winst bij de horeca gaat omhoog. 

Daarnaast kan de gemeente folders verspreiden in de hotels etc.Ik ben benieuwd naar uw reactie.

 


Het niet handhaven van de het alcoholverbod veroorzaakt niet alleen veel overlast, maar kost de horeca elk weekend duizenden euro’s aan omzet.

————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: | Een reactie plaatsen

Gemeente020 gaat handhaven! Bierdrinken op straat wordt aangepakt!

Een bewoners van het centrum van Amsterdam heeft in samenwerking met handhavingsverzoek.nl een handhavingsverzoek ingediend met met betrekking tot het nuttigen van “superarkt-bier’ op straat. De Wallen liggen in het weekend bezaaid met legeblikjes’. De omzet van de horeca loopt hierdoor duizenden euro’s mis.

De reactie van de gemeente Amsterdam op  het handhavingsverzoek is duidelijk: ‘we moeten en we zullen gaan handhaven! ‘

 

20170728_115733.jpg

 

20170728_115739(1).jpg

 

 

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

​Handhavingsbeleid 2017 – 2018

Geagendeerd deze week in de raadscommissie. Veel onzin tekst. Nauwelijks zekerheden voor de Amsterdammer.

Maar wel lezen!!
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5087272/1/09012f9781f4644e

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Oproep: Hoe gaan gemeenten om met een handhavingsverzoek 

Gemeenten moeten erop toezien dat iedereen zich aan de spelregels houdt als het aankomt op bouw- en milieuvergunningen. Maar doen ze dat ook? En als ze dat doen, gebeurt dat dan onpartijdig? Voor ons dossier Lokaal Bestuur zijn we op zoek naar ervaringen met handhavingsverzoeken.
Je buurman bouwt zonder bouwvergunning een loods tegen je achtertuin en gaat daarin aan de slag met een bedrijf, terwijl in het bestemmingsplan staat: wonen. In verband met herrie en stank dien je een klacht in bij de gemeente met het verzoek op te treden. Maar in plaats van een sanctie, deelt de gemeente alsnog een vergunning uit of past het bestemmingsplan aan. Als burger heb je dan geen andere mogelijkheid dan de overlast aan te vechten via de rechter, maar ook die biedt niet altijd een uitweg. De gemeente legt het vonnis naast zich neer of rekt het nemen van een nieuw besluit eindeloos op. Lees verder op de site van :KRO – NCRV
http://demonitor.ncrv.nl/lokaal-bestuur/oproep-hoe-gaan-gemeenten-om-met-handhavingsverzoeken

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Laat de horeca voor de handhaving betalen

Ingezonden brief Parool 28 november 2016

In de toespraak van de burgemeester bij De staat van de stad op 25 oktober in de Stadsschouwburg, stelde hij dat bewoners van Amsterdam op de eerste plaats komen. Dat de straten er niet zijn om bier te drinken maar om naar je werk, school of vrienden te gaan, dat er winkels nodig zijn voor bewoners om er hun dagelijkse boodschappen te doen. Het klonk ons als muziek in de oren.

Maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat we bij deze voor de hand liggende uitspraken staan te juichen. Het geeft aan hoe machteloos veel bewoners en ondernemers zich voelen over de negatieve ontwikkelingen van de laatste jaren in de binnenstad. In zijn speech gaf Van der Laan aan dat er echte keuzes gemaakt moeten worden en kondigde hij maatregelen aan: een echte hotelstop, beperking en meldplicht voor verhuurplatformen als Airbnb, spreiding van de drukte, tegengaan van de verschraling van het winkelaanbod.

Een pilot voor vrije openingstijden voor de winkels in het centrum is in het licht van de laatste twee voornemens een onbegrijpelijke maatregel van B&W. Het stimuleert de wildgroei van winkels voor de snelle hap. Ervaring in het buitenland leert dat deze winkels na sluitingstijd van de horeca halve kroegen worden en die hebben we al genoeg in de binnenstad.

De noodzakelijke inhaalslag die nodig is om de overlast te bestrijden kost meer geld en energie. Van der Laan gaf dan ook aan dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Handhaven kan bijvoorbeeld alleen een sluitstuk zijn. Feit is echter wel dat er sinds 2015 tweehonderdvijftig gemeentelijke handhavers zijn wegbezuinigd. Tweehonderdvijftig!

Bewoners merken dagelijks dat de handhaving ernstig tekortschiet. Bijvoorbeeld bij de wildgroei van illegale en uitwaaierende terrassen. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft wel een idee hoe sneller resultaten kunnen worden geboekt. Het malle plan om de belasting op terrassen af te schaffen per 1 januari is weliswaar een jaar uitgesteld, maar de huidige gebruikstarieven zijn lachwekkend laag. De horeca verdient met terrassen goud geld en betaalt daarvoor slechts negentig euro per vierkante meter per jaar. De publieke ruimte wordt commercieel uitgevent, maar het schoonhouden en de handhaving mogen de burgers betalen. Naast verhoging van de toeristenbelasting stellen wij voor: verhoog per 1 januari ook de precario op terrassen en betaal daarvan de handhaving.

Jacques de Smidt en Fred Kramer, voorzitter en secretaris WAB.

————————————————-
Wil je weten wat de omzet is van een terrastafel in het centrum van Amsterdam? Kijk dan eens op de site van SamenZeedijk.  SamenZeedijk heeft aan de hand van de branche gegevens een berekenmodel gemaakt.

Mogelijke omzetberekening terrastafel centrum Amsterdam versie 3

omzet-terras1

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rapport: impact van het toenemende toerisme op de leefbaarheid Amsterdam

rapportrapport

rapport2

rapport

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Helder handhaven, ook in Amsterdam!

Als hoofdstad moet de gemeente Amsterdam het voorbeeld geven.  Maar helaas doet de gemeente dat op het gebied van handhaving zeker niet.  Op de website is nauwelijks informatie te vinden over de mogelijkheid om een handhavingsverzoek in te dienen. En belangrijke informatie wordt onthouden.

Daarom hebben wij een leestip voor onze Burgemeester, namelijk het rapport van de Nationale Ombudsman over helder handhaven.

https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/rapport2010-235.pdf

 

helder-handhaven-in-amsterdam

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Handhavingszekerheden / servicenormen zijn noodzakelijk!

Duidelijkheid over handhaving daar is in Amsterdam veel behoefte aan. Vooral in het centrum.  Iedereen klaagt nu over een gebrek aan handhaving en de politiek wil nu zelfs nog gaan bezuinigen  op handhaving. Gekker moet het niet worden.

Amsterdammers hebben recht op handhaving en recht op duidelijkheid.  Het is verstandig om daarom een aantal handhavingszekerheden / servicenormen op te stellen.  De uitvoering van de normen bepalen vervolgens het budget.   Heel simpel dus.

1. Altijd bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer
2. Oproepen dienen binnen 2 minuten beantwoord te worden (dag- en nacht)
3. Na een melding van overlast dient handhaving binnen 20 minuten ter plaatse te zijn. (ook op het water)
4. Altijd inhoudelijke terugkoppeling binnen 36 uur.
Met daarbij een melding wanneer welke actie is ondernomen, wat de bevindingen waren en eventueel welke vervolgacties ondernomen worden.
5. Handhaving loopt elke dag 2 tot 3 keer per dag door alle straten binnen de postcode gebieden 1011 en 1012.

Handhavingsverzoek
Niet tevreden over handhaving?  Dien dan een handhavingsverzoek in. De gemeente moet dan in actie komen. Doen ze dat niet dan heeft u soms zelf recht op een ‘vergoeding’ van ruim 1200 euro. Een handhavingsverzoek is iets anders dan het doen van een melding. Meer informatie hierover elders op deze website >>>

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De gemeenteraad doet het weer!

Na gemopper van bewoners wil de gemeenteraad nog wel eens komen met aanpassing van de regelgeving of een nieuw regeltje verzinnen. Prima natuurlijk.  Maar in de praktijk stelt het niets voor. Er wordt immers niet gehandhaafd en op een aantal tijdstippen zijn er zelfs geen handhavers actief.

Nu heeft de gemeente besloten de snelheid op het water te verminderen. Heel goed.  Maar ja, nu nog handhaven.  En dat kan niet dus niet.   Ze wekken de indruk om een probleem aan te pakken, maar doen dat in de praktijk niet. Je kunt je afvragen of dit wel integer is.

Een mogelijk oplossing is het indienen van een handhavingsverzoek.>>>

 

handhavingsverzoek-vaarsnelheid-amsterdam

Een bijschrift invoeren

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen