Handhaving Zeedijk trekt volop media aandacht

knipsel

De laatste dagen staat de Zeedijk weer volop in de belangstelling van de media.  De falende Amsterdamse handhaving is reden voor de Telegraaf, Parool, AT5 en NU.nl om er een artikel aan te wijden.
De gemeente Amsterdam wil maar niet luisteren naar de bewoners die steeds meer klagen over handhaving.

Niet tevreden over handhaving, dien dan een handhavingsverzoek in. De overheid moet dan reageren! Meer informatie elders hierover op de website.


Artikel Parool >>>

Uitzending AT5 >>>
Nu.nl >>>>
Artikel Telegraaf >>>

De Zeedijk heeft recht op handhaving! Dwing anders handhaving af door het indienen van een handhavingsverzoek.

knipsel

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Voorbeeldbrief: BBQ op straat

Knipsel

Voorbeeldbrief: handhavingsverzoek straat BBQ

In veel straten van Amsterdam zie je dat de restaurants buiten eten bereiden.  Vooral de barbecues zijn populair.  Gezellig voor de mensen aan tafel, maar vervelend voor de menen in de omgeving. Rook en stankoverlast bijvoorbeeld. Daarnaast ontstaan er vaak gevaarlijke situaties.  Reden genoeg om een handhavingsverzoek in te dienen.  Omdat de gemeente maximaal 8 weken mag wachten met het nemen van een besluit is het handig om te vragen met spoed een besluit te nemen.
Doen ze dat en wijzen ze het verzoek af, dan kunt u dus eerder naar de rechter.
Maar een slimme gemeente wijst het handhavingsverzoek niet af en gaat handhaven.

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Goed voorbereid zijn!

Het indienen van een handhavingsverzoek is heel eenvoudig, dat kan iedereen heel makkelijk met onze voorbeeldbrief. In vijf minuten ben je klaar.  Als de gemeente daarna formeel besluit om niet te handhaven, dan moet je dus naar de rechter als je nog iets wilt bereiken. Je kunt dat zelf doen, maar als je een rechtsbijstandsverzekering hebt is het wel makkelijker.  De gemeente schakelt zelf direct juristen in die veel ervaring en deskundigheid hebben. Het is dus handig als je zelf een beroep kunt doen op de juristen van een rechtsbijstandsverzekering.

Afhankelijk van het onderwerp is het  verder verstandig om eens na te denken over een Knipselcommunicatieplan. De afgelopen weken waren tien bewonersorganisaties in het nieuws omdat ze naar de rechter zijn gestapt. De gemeente haalde er niet alleen juristen bij, maar verscheen tijdens de zitting met een aantal communicatie medewerkers.  Weken lang waren ze al in de weer met het ‘informeren’ van de media met een vaste strategie.  Hun verweer was op een aantal punten hilarisch en ontzettende onzin, maar het is ze wel gelukt. Door de boodschap steeds te blijven herhalen werd een (verkeerd) beeld geschapen.  Strategie gelukt.Bewonersbelangen verkwanseld!

Als de media belangstelling heeft voor jouw handhavingsverzoek / procedure denk dan goed na over hoe en wat je zelf gaat communiceren.

KnipselDien je met meerdere personen handhavingsverzoeken in, inventariseer dan wie allemaal een rechtsbijstandsverzekering hebben en waar.  Informeer vervolgens de verzekeringen hierover. Voor de verzekering heeft dit voordelen maar ook voor jou.
Het is zeker het overwegen waard om, bijvoorbeeld binnen een bewonersorganisatie, te stimuleren dat iedereen dezelfde rechtsbijstandsverzekering neemt. Op internet staan veel berichten en reacties over de kwaliteit van een aantal verzekeringen.

Laat  je door het bovenstaande zeker niet weerhouden om handhavingsverzoeken in te dienen. Je hebt recht op handhaving en dat recht mag je gelukkig in Nederland opeisen als de gemeente zo laks is als Amsterdam.

Lees ook:

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Handhaving & integriteit. Is niet actief handhaven integer?

De overheid heeft o.a. als taak handhavend op te treden en dient zich altijd aan de wet te houden. Door diverse overheidsinstanties worden wet en regelgeving gemaakt die de burger moeten beschermen. De burgers, maar ook bedrijven hebben recht op die bescherming.

In Amsterdam gaat de gemeente pas handhavend optreden als mensen gaan klagen.  Het moet dus eerst escaleren en dan pas doet de gemeente iets. En als andere omwonende niet klagen, dan heb loop je het risico om het etiket ‘zeurpiet’ opgeplakt te krijgen, ook al sta je volledig in je recht en klaag je terecht.

Dat afhoudend beleid van de gemeente heeft natuurlijk iets te maken met het kostenplaatje. Het kost meer geld dan het oplevert.
Maar als de overheid geld kan verdienen door te handhaven, dan  doen ze dat zo vaak mogelijk.  Op de A2 staan daarom de camera’s om u direct te bekeuren als u even een paar kilometer te hard rijdt.  Je kunt op de A2 bijna niet aan de handhaving ontsnappen. De boete ligt soms al op de deurmat als je thuis komt.

Voor de handhaving op de A2 hoeven de burgers niet te ‘smeken’.

xxx

Beslissing: niet actief handhaven

Is het integer als de overheid alleen maar gaat handhaven als het goed is voor de begroting?  Is het integer dat de gemeente Amsterdam alleen maar handhaaft als flink wordt geklaagd?  Is het integer dat de gemeente er bewust voor kiest onvoldoende handhavingscapaciteit te hebben?   Is het integer dat er op sommige momenten van de dag geen handhaving is in het centrum van Amsterdam?   Is het integer dat handhaving zo traag reageert dat regelmatig de overlast vanzelf al is verdwenen? Is het integer dat de bewoners van Amsterdam smeken om een betere handhaving en dat er zelfs op handhaving bezuinigd gaat worden?

Tijdens de BOA opleiding worden de ambtenaren getraind op handhaving en integriteit. Zal het bovenstaande deel uitmaken van die opleiding? Is er ook zo’n training voor de bestuurders?

Bewoners kunnen dit probleem proberen aan te pakken door telkens handhavingsverzoeken in te dienen, naast de gewone meldingen. De gemeente moet bedolven worden onder dit soort verzoeken. Misschien dat ze dan een andere politieke keuze maken.  Als veel Amsterdammers een handhavingsverzoek indienen is daarnaast de kans groter dat u een dwangsom ontvangt van 1260 euro. Daarmee kunt u mooi even aan de drukte ontsnappen.

Een handhavingsverzoek kunt u snel en makkelijk indienen. Op deze site staan een paar voorbeelden.

Hieronder schokkend een artikel uit het Parool van 15 juli. Is dit integere handhaving?

meldingen1meldingen2

Lees tip: Artikel over handhaving en integriteit als onderdeel van de BOA opleiding

handhavingsverzoek  handdhavingsacademie

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Extra handhaving Europride, cadeau uit eigen zak?

HandhavingsverzoekBurgemeester van de Laan zegt in een brief aan bewoners en bewonersorganisaties extra handhavers toe tijdens de Gaypride. Prachtig! Bedankt Burgemeester.

Maar gaat die extra handhavingscapaciteit gefinancierd worden vanuit het huidige handhavingsbudget? Wie gaat die extra capaciteit betalen?

Het lijkt ons logisch dat de Burgemeester dat niet gaat betalen vanuit het huidige budget.  De kosten van de extra handhaving dienen door een ander budget gefinancierd te worden.
De extra handhavers betalen vanuit het huidige budget is onaanvaardbaar. Gedurende het hele jaar is er immers al een groot tekort aan handhavers.

Brief toezeggingen burgemeester EuroPride

Meest recente berichten

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Meer toeristen, maar minder handhaving

KnipselVandaag in het Parool een interessant artikel over het toerisme in onze stad.  Mooie cijfers als je kijkt naar de verdubbeling van het aantal toeristen. Dat is goed voor de stad en de werkgelegenheid.   Maar vooral in het centrum betalen de bewoners hiervoor een flinke prijs.  De overlast is fors gestegen terwijl de handhaving is gedaald.

Waarom kan het budget voor handhaving niet stijgen? Er zijn extra inkomsten, dus het kan.

De Politiek, laat de bewoners duidelijk in de steek. Er is duidelijk sprake van onwil.

 

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Jeroen Mirck : Homo rel / buurtterreur Nieuw- West gevolg van gebrek aan handhaving?

Knipsel

Jeroen Mirck

In het Parool schrijft Jeroen Mirck, D66, lid bestuurscommissie Nieuw-West, een interessant artikel waarin hij een link legt tussen buurtterreur, homo discriminatie en te weinig handhaving.

Interessant artikel, maar wat wel ontbreekt is een uitgewerkt voorstel om in West, maar het liefst  in de hele stad, de handhavingscapaciteit snel uit te breiden.
Een leuk (PR) artikel in het Parool is niet voldoende, van leden van een bestuurscommissie mag je concrete voorstellen verwachten.Sterker nog, daarvoor zijn ze gekozen!
Wij wachten af.  Kortom:  Jeroen wat ga je nu doen?
Jouw voorstel publiceren wij graag op deze website!

Probleem is breder dan homo pesten

Een homostel uit Nieuw-West wil de stad verlaten na langdurige bedreiging door de buren. Verschrikkelijk nieuws, dat roept om actie. Vooral ook omdat dit soort buurtterreur niet op zichzelf staat.

Daan en Willem zijn twee homo’s die samenwonen in Slotervaart, enkele straten verderop van waar ik zelf woon. Een Ieuke wijk, een deel van stadsdeel Nieuw-West waar het eigenlijk best goed gaat, beter dan in bepaalde gebieden van Osdorp en Slotermeer. Hun oproep op Facebook dit weekend deed me dan ook schrikken. Marokkaanse buren zouden het stel op straat uitschelden en dood wensen. Er worden stenen tegen de ramen en scherpe voorwerpen in de tuin gegooid, waar de hond rondloopt. Hoewel de politie Iaat weten dat er een goed gesprek is geweest met de buren, is het bedreigde homostel van mening dat er ‘niets’ aan hun situatie wordt gedaan.

Stadsdeel, politie en woningcorporatie laten inmiddels weten actie te ondernemen, maar dat gebeurt pas nu beide bewoners ten einde raad zijn. Pesterijen aan het adres van homoseksuelen komen relatief vaak voor in Amsterdam, blijkt uit eerdere evaluaties van de stedelijke treiteraanpak. Alleen daarom al verdient de zaak van Daan en Willem speciale aandacht.

Tegelijk blijkt uit de reacties die ik krijg dat het probleem breder is. Een paar uur nadat ik me zondag op Twitter had uitgesproken over deze situatie in mijn buurt, klopten bewoners uit Nieuw-West bij me aan met vergelijkbare treiterverhalen. Zo zijn een moeder en zoon uit dezelfde wijk vertrokken vanwege ‘drie jaar terreur’ door een vijftal buurtgezinnen. Een andere bewoonster kreeg stenen door de ruit en vuurwerk en eieren in de tuin, naar eigen vermoeden omdat ze een blanke minderheid vormt.

Verder laat een moeder me weten dat haar dochter van school is weggepest en dat de pesters dermate hinderlijk in haar wijk actief zijn, dat buurtbewoners hun hond niet durven uitlaten. En dan hadden we onlangs nog een debat in de bestuurscommissie over een grote groep overlastgevende jongeren aan het Ecuplein in Osdorp. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij bewoners machteloos staan en handhaving in

gebreke blijft. Graag had ik het anders gezien, maar dit is de realiteit van de straat.

Het roept de vraag op in hoeverre de stedelijke treiteraanpak effect sorteert. Ook kun je je serieus afvragen of dit alles het gevolg is van bezuinigingen op politie en handhaving. Zonder te willen zwartenpieten over de schuldvraag lijkt de oplossing me helder: een structurele aanpak is nodig om de stad Ieefbaarder te maken voor Daan, Willem en vele andere bedreigde bewoners. Zodat niet de slachtoffers moeten verhuizen, maar de daders.

Jeroen Mirck, D66, lid bestuurscommissie Nieuw-West

06 07 201640 25

@JeroenMirck

 

 

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Wanneer zag jij voor het laatst een handhaver in het centrum van Amsterdam?

Handhaver gespot? Goh!

Handhaver gespot? Goh!

Handhaven is een plicht van de overheid. Burgers hebben recht op handhaving. Handhaving moet burgers, bedrijven en overheid beschermen tegen misstanden. Handhaving hoort bij een beschaving.

 

Wanneer zag jij voor het laatst handhaving in de het centrum van Amsterdam?  Wanneer heb jij ze gespot?   Dat willen wij graag weten!  Vul hieronder de enquete in!  En zie je ze de komende weken op straat, maak een foto en mail ons die!  gespot@handhaving.nl

 

Handhaver gespot, laat het ons weten!!

We bedoelen dus de handhavers en niet de Politie

handhaving gespot? Laat het ons weten!

handhaving gespot? Laat het ons weten!

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | 3 reacties

Foei gemeente Amsterdam: Dit kan echt niet!

Van een Hoofdstad mag je verwachten dat ze een voorbeeld zijn voor andere steden en vooral voor de burgers. Maar daarnaast ook dat ze royaal de wetgeving uitvoeren en de bewoners correct en volledig  informeren over die wetgeving.

Handhavingsverzoek & integriteit AmsterdamDe voorlichting van de gemeente Amsterdam over het verschil tussen een melding een handhavingsverzoek laat echt te wensen over. Wat bijvoorbeeld  ontbreekt is dat de gemeente altijd een schriftelijk besluit moet nemen over een handhavingsverzoek. Als de indiener het niet eens met zo’n besluit dan kan de indiener in bezwaar en beroep gaan. De rechter kan dan beslissen dat de gemeente moet handhaven. Dat doet de rechter bijna dagelijks!
Reageert de gemeente niet op een handhavingsverzoek na een ingebrekstelling, dan is de gemeente verplicht om eens soort boete (straf) te BETALEN aan de indiener. Maximaal 1260 euro.

Waarom is de gemeente zo terughoudend met het verstrekken van deze informatie?

Handhavingsverzoek & de Stopera

Dat kunt u aan de gemeente vragen, maar vermoedelijk zijn dit de redenen:

  1. de handhavingsverzoeken veroorzaken extra administratie
  2. de bestuurders moeten elke keer een besluit nemen
  3. de indiener kan handhaving afdwingen en dat betekent extra inzet van ambtenaren
  4. de gemeente houdt liever het geld van de boete op de eigen bankrekening
  5. er zijn mensen die tientallen handhavingsverzoeken indienen om daaraan geld te verdienen

Is dat netjes van de gemeente?

Dat mag u zelf beoordelen, maar wij denken van niet.
Wil u weten hoe de nationale ombudsman er over denkt? Hij formuleert het anders, lees zijn rapport maar eens:   Rapport Ombudsman : Helder handhaven

De overheid is belast met handhaving. Het zijn immers ook de regels van de overheid die overtreden worden.
De gemeente dient het op te nemen voor de bewoners als regels overtreden worden.

Daarnaast is het niet echt netjes om de burgers niet goed of niet volledig te informeren.  Je kunt je zelfs afvragen of het integer is als de overheid er bewust voor kiest om burgers niet volledig en / of niet correct te informeren. U moet immers altijd volledige en correcte informatie aan de overheid verstrekken. Doet u dat niet dan krijgt u een boete of u kunt achter de tralies.

Hoe kan de gemeente Amsterdam het beter doen?

Op de contactpagina van de gemeente Amsterdam dient volgens ons dan ook de optie te staan om een handhavingsverzoek in te dienen. Met een link naar alle relevante informatie of met een link naar handhavingsverzoek.nl
De gemeente dient de burgers actief te informeren over wat de mogelijkheden zijn en niet de informatie te verstoppen in een donker hoekje van een website.

Op de contactpagina dient tevens een optie te staan voor het indienen van een WOB verzoek en raadsadres. Dat zijn allemaal belangrijke democratische’tools’

handhavingsverzoek Facebook

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | 5 reacties

Zwerfvuil en peuken

Handhavingsverzoek vraag en anttwoordVraag en antwoord

Vraag:  Kan ik een handhavingsverzoek indienen voor zwerfvuil, peuken etc?

Antwoord:  Dat is afhankelijk van de situatie.

In Amsterdam zijn ondernemers die eten en drinken verkopen verplicht om de ruimte schoon te houden binnen 25 meter rond de zaak .

handhavingsverzoek Facebook

Geplaatst in Vraag en antwoord | 3 reacties